به گزارشافکارنیوز، در مطلبی تصور پایان بحران ارز مشترک اروپایی را خیالی باطل و آرزویی محال ارزیابی کرده و در مطلبی نوشت: در روزهای گذشته این مسئله مشخص شد که هنوز بر علتهای بحران یورو غلبه نشده است و بخصوص وزنه های سنگین منطقه یورو هنوز دلایلی برای بزرگترین نگرانی ها در این زمینه هستند.

نویسنده در ادامه به نتایج انتخابات پارلمانی در ایتالیا اشاره کرده و تصریح کرد که ایتالیایی ها نه تنها به کمدین تلویزیون " به په گریلو " اجازه ورود به عرصه بزرگ سیاست ایتالیا را دادند بلکه " سیلویو برلوسکونی " را هم دوباره به این عرصه برگرداندند. به این ترتیب به نظر می رسد ماهها کار سخت اصلاحاتی، با بن بست هایی که این دو فرد مشکوک به اروپا در دولت آینده ایتالیا ایجاد می کنند در معرض خطر قرار دارد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه برلوسکونی دوباره وارد بازیهای سیاسی شده است در بخش دیگری از این مطب نوشت: حالا اینکه وی چه چیزی از آلمان و سیاستهای اروپایی اش می خواهد کاملا مشخص است. نخست وزیر سابق ایتالیا، " برلوسکونی " یک همه پرسی درباره خروج از منطقه یورو را می خواهد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: به این ترتیب بار دیگر بر همگان آشکار شد که هنوز بر دلایل بحران یورو غلبه نشده است. بسیاری از دولتهای اروپایی هنوز بدهکارند و شایستگی رقابت در صحنه های بین المللی را ندارند. فشارهای ریاضتی و صرفه جویانه اقتصادی در کشورهای بحران زده منطقه یورو بخصوص بازده و رشد اقتصادی در این کشورها را کاهش داده است. آرامش هفته های گذشته هم فریبنده بود.

اعتراض اسپانیا تظاهرات

اعتراضات مردمی به " بانکا پوپولار " در بارسلونا

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نگاهی به شرایط اقتصادی در برخی کشورهای بحران زده منطقه یورو انداخته و این گونه نوشت: اسپانیا سیاستهای ریاضتی بسیار سختی را دنبال می کند اما همچنان عمیق تر در رکود اقتصادی فرو می رود. بازده اقتصادی این کشور همچنین در سه ماهه ابتدایی سال کاهش داشته است.
به دلیل شرایط بد اقتصادی، دولت اسپانیا به اهداف بودجه ای خود برای سال ۲۰۱۲ دست پیدا نکرده و بدهیهای بیشتری بالا آورد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بانک بزرگ اسپانیا " بانیا "، روز جمعه از یک ضرر ۱۹ میلیارد یورویی خبر داد که بالاترین زیان اقتصادی در تاریخچه اقتصاد این کشور است.

مدتهاست که کارشناسان نگران این مسئله هستند که اسپانیا نتواند در زیر بار فشارهای شدید اقتصادی قد راست کند.

نویسنده در ادامه به وخامت اوضاع اقتصادی در یکی دیگر از کشورهای مهم بحران زده منطقه یورو یعنی ایتالیا اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: بدهی های دولتی این کشور که حدود ۱۲۶ درصد تولید ناخالص ملی ایتالیاست، این کشور را در رتبه دوم کشورهای مسئله دار اروپا قرا داده است. بدهیهای بالا، اقتصاد این کشور را فلج کرده و آن را در رکود اقتصادی سخت قرار داده است، این در حالی است که در سال جاری نیز کاهش تولید ناخالص ملی برای این کشور پیش بینی می شود.

" هامبورگر ابند بلات "، در بخش دیگری از این مطلب به شرایط بد بازار کار در ایتالیا اشاره کرده و نوشت: یک سوم جوانان زیر بیست و پنج سال در این کشور بیکار بوده و ۲۷۸ هزار جایگاه شغلی در سال ۲۰۱۲ در این کشور از دست رفته است. در چنین شرایطی مردم ایتالیا خود را به دست خیالها و توهمات سپرده اند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب به وخامت اوضاع اقتصادی در دو کشور بحران زده دیگر منطقه یورو یعنی قبرس و فرانسه پرداخته و نوشت: بر اساس پیش بینی های کمیسیون اروپایی اگر قبرس بخواهد به تنهایی از بانکهای متزلزل خود حمایت کند میزان بدهیهای آن در سال آینده به ۱۴۵ درصد بازده اقتصادی آن خواهد رسید، به این ترتیب این کشور هم به ۱۷ میلیارد یورو کمک اروپایی نیاز دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به وخامت اوضاع اقتصادی در فرانسه اشاره کرده و نوشت: بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ هزینه های دولتی در مقایسه با بازده اقتصادی این کشور به شدت افزایش داشته است و به ۵۷ درصد تولید ناخالص ملی در این کشور رسیده است.

رشد اقتصادی در این کشور همچنان نزدیک صفر باقی مانده است و بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپایی نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ به ۱۰.۷ درصد رسیده و در سال ۲۰۱۴ بالاتر هم می رود.