به گزارش افکارنیوز، «تینر یالدز» در سفر به افغانستان اعلام کرد که دولت ترکیه خواهان سرمایه‌گذاری ترکیه در افغانستان است.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه شب گذشته در دیدار با حامد کرزی بیان داشت که دولت این کشور تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران ترکیه را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کند.

به گزارش تلویزیون دولتی افغانستان، یالدز تصریح کرد که ترکیه تابستان سال آینده کنفرانس بین‌المللی را به منظور سرمایه‌گذاری در عرصه‌های معادن و نفت و گاز افغانستان، در شهر «استانبول» برگزار می‌کند.

وی همچنین خواهان ایجاد انجمن سرمایه‌گذاران افغانستان و ترکیه به منظور گسترش روابط میان سرمایه‌گذاران ۲ کشور شد.

حامد کرزی نیز ضمن این که خواهان گسترش روابط اقتصادی و سیاسی کابل - آنکارا شد، حضور اقتصادی ترکیه را به عنوان متحد قوی افغانستان، به سود ترکیه و افغانستان عنوان کرد.

رئیس جمهور افغانستان ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری ترکیه در افغانستان خطاب به وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت که سرمایه‌گذاران ترکیه را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویش کند.

حامد کرزی به وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در این دیدار حضور داشت، دستور داد تا در تفاهم با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، چارچوب مناسبی را برای سرمایهگذاران ترکیه در عرصه توسعه منابع نفت و گاز و معادن افغانستان ایجاد کند.