به گزارش افکارنیوز، در سه سال پایانی عمر هوگوچاوز روابط ونزوئلا با امریکا تیره شد به طوری که در این سه سال هیچیک از این دو کشور در کشور مقابل سفیر نداشتند.
بعد از مرگ چاوز و درست همزمان با اعلام مرگ وی، نیکلاس مادورو که اکنون رییس جمهور موقت ونزوئلاست، اعلام کرد بیماری سرطان چاوز ناشی از مسمومیت او براثر توطئه دشمن بوده است. او در همان سخنرانی اعلام کرد دو دیپلمات امریکایی را به علت اینکه مشغول توطئه و تفرقه افکنی در ارتش ونزوئلا بوده اند اخراج خواهد کرد.
پس از این اقدام ونزوئلا، روز دوشنبه دولت امریکا هم اعلام کرد در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات ونزوئلایی را اخراج کرده و به انها مهلت داده است تا روز یکشنبه اینده کشور امریکا را ترک کنند.