به گزارش افکارنیوز، کاردینال ها امروز در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در کلیسای " سنت پیتر " حضور خواهند یافت و سپس برای انجام رای گیری به کلیسای " سیستین " حرکت خواهند کرد و در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه پس از صرف شام تصمیم نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

در این کلیسا پس از آغاز مراسم رایزنی در مورد انتخاب پاپ جدید مهر و موم خواهد شد و بنابراین هیچ یک از کاردینال ها اجازه خروج از جلسه را نخواهند داشت. رای گیری تا زمانی که رای موافق ۷۷ نفر و یا تعداد بیشتری از ۱۱۵ کاردینال شرکت کننده در این مراسم بدست آید ادامه خواهد یافت.

اين بيست و پنجمين باري است كه كليساي جامع كاتوليك رم براي انتخاب پاپ جديد جلسه مخفيانه برگزار خواهد كرد. ميانگين سني كاردينال هاي برگزيده شده ۷۲.۶۰ سال بوده است كه نماينده كشورهاي اروپايي بوده اند.