به گزارش افکارنیوز، یکی از همکاران نزدیک به " کریستینا فرناندز کرشنر " رئیس جمهور آرژانتین در این باره گفته است " ما می بایستی این حیله گری دولت انگلیس که خواهان آنست که مشارکت عمومی را به نفع خود نشان دهد را محکوم کنیم. " وی در ادامه افزوده است " این یک نمایش تبلیغاتی و فاقد هرگونه اعتبار بین المللی بوده است. "

در حدود ۱۶۰۰ تن از ساکنان ساکنان انگلیسی تبار جزیره فالکلند طی دو روز در همه پرسی بر سر مالکیت این جزیره شرکت نمودند.

گرچه نتایج رسمی نشان می دهند که ۹۸.۸ درصد شرکت کنندگان معتقد بوده اند که مالکیت این جزیره از آن دولت انگلیس است اما دولت آرژانتین این نتیجه را به چالش کشیده و آن را فاقد اعتبار قانونی دانسته است.

سنای آرژانتین نیز در هفته جاری اظهار داشت که نتیجه این همه پرسی را نخواهد پذیرفت.

" هکتور تیمرمن " وزیر امور خارجه ارژانتین در این باره افزوده است " دولت انگلیس فاقد حق تفییر حاکمیت قانونی این جزیره است. برگزاری یک همه پرسی نمایشی نیز نمی تواند حق مالکیت این جزایر برای کشور آرژانتین را نقض نماید. "

رئيس جمهور آرژانتين نيز در اين باره گفته است "هرگز حق حاكميت بر اين جزاير از دولت آرژانتين سلب نخواهد شد و هيچ چارچوب قانوني نيز براي لغو اين مسئله وجود نخواهد داشت." سفير آرژانتين در لندن نيز در اين باره اظهار داشته "اين جزاير در فاصله ۵۰۰ كيلومتري از ارژانتين و در مسافتي ۸ هزار مايلي از لندن هستند. براستي مالكيت اين جزيره از آن كدام دولت است؟!"