به گزارشافکارنیوز، تقریبا ۲۱ تن هروئین در جریان یک عملیات نظامی ویژه در افغانستان که در آن نیروهای سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه نیز مشارکت داشتند، کشف و ضبط شد.

" ویکتور ایوانوف " مدیر سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه امروز، سه شنبه به خبرنگاران گفت: روز گذشته در جریان یک عملیات نظامی ویژه در استان مانگاهای افغانستان که با مشارکت نیروهای مبارزه با مواد مخدر روسیه صورت گرفت، چندین فرد قاچاقچی به هلاکت رسیده و تقریبا ۲۱ تن هروئین کشف و ضبط شد.

ایوانف یادآور شد که این عملیات در نوع خود بی نظیر بود و نتیجه همکاری چندین ماهه سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه با نیروهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود.

به گفته وی، در این عملیات ۸ فروند بالگرد نیروهای بین المللی حمایت از صلح در افغانستان نیز مشارکت داشتند.

ایوانف تاکید کرد: ۲۱ تن هروئین، حجم بسیار زیاد و قابل توجهی است که در واقع حجم یک ساله هروئین ارسالی به روسیه را در بر می گیرد و همین واقعیت اهمیت موفقیت این عملیات ویژه را نشان میدهد.