به گزارش افکارنیوز، توفیق ابو نعیم که یکی از فرماندهان اسیرانی است که در جریان قرارداد مبادله اسیران از زندان‌های صهیونیستی آزاد شد، شامگاه روز دوشنبه در جریان مشارکت در مراسم اختتامیه برنامه‌های نمایشگاه " ارواح بدون تصویر " خاطرنشان کرد که نامه‌ای از اسیران فلسطینی به بیرون از زندان درز پیدا کرده که بیانگر تصمیم اسیران زندان‌های ریمون، بئر سبع و زندان صحرایی نقب به آغاز اعتصاب غذای خود از امروز و اعتصاب غذای دیگر اسیران فلسطینی از روز یکشنبه آینده است.

ابو نعیم تاکید کرد که اسیران فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی در نامه خود نسبت به احتمال شهادت اسیر میسره حمدیه بر اثر وخامت اوضاع سلامتی‌اش در نتیجه عدم ارائه خدمات پزشکی مناسب از سوی اداره زندان صهیونیستی هشدار دادند.

وی ضمن اشاره به وجود مرحله تازهای برای طرح مساله اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بینالمللی "لاهه" خاطرنشان کرد که برگزاری این نمایشگاه سر آغازی برای انجام فعالیتها و برنامههای بیشتر به منظور اعلام همبستگی با اسیران فلسطینی در زندانهای صهیونیستی خواهد بود.