به گزارش افکارنیوز، ‌نمایندگان حزب سوسیالیست پارلمان مجارستان در مخالفت با آنچه اصلاحات غیر دموکراتیک حزب حاکم قانون اساسی این کشور خواندند، در جلسه رای گیری شرکت نکردند. سوسیالیستها مهمترین حزب مخالف دولت هستند. محافظه‌کاران قدرت در دولت و اکثریت در پارلمان را در اختیار دارند.

اصلاحات جدید قدرت و آزادی عمل دادگاه قانون اساسی و قضات را کاهش می‌دهد. سوسیالیست ها می گویند که این اصلاحات اصول بنیادین دموکراسی در مجارستان را زیر سوال می برند. به همین دلیل این نمایندگان جلسه رای گیری را تحریم کردند و با بر افراشتن پرچمهای سیاه از دیوار پارلمان به‌صورتی نمادین درباره پایان دموکراسی در مجارستان هشدار دادند.

نمایندگان سوسیالیست معتقدند که تغییرات پیشنهادی دولت از طرفی قدرت مطلقه را تقویت می‌کند و از سوی دیگر مانع گسترش آزادیهای فردی در این کشور می شود.

پیش از این نیز هزاران تن از مردم مجارستان در اعتراض به تغییر قانون اساسی و نقض حقوق بشر و دموکراسی تظاهرات کرده بودند.