به گزارشافکارنیوز، موسسه آمار دولتی ترکیه در پی اعلام نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی به میزان ۲/۹ درصد، امروز جزئیات تازه ای از وضعیت بازار کار این کشور را منتشر کرد.

این موسسه اعلام کرد که در سال گذشته نسبت بیکاری در بین جوانان ۵/۱۷ درصد و در بخش های غیر کشاورزی ۵/۱۱ درصد بوده است.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تن از مجموع نیروی کار این کشور را فارغ التحصیلان آموزشگاه های عالی و دانشگاهها تشکیل می دهند که ۱/۱۰ درصد برابر ۵۰۳ هزار تن از آنان بیکار هستند.

این داده ها حاکی از آن است که در بین افرادی با تحصیلات عالیه در ترکیه، نرخ بیکاری در بین خبرنگاران بیشتر است.

از میان ۱۶ هزار خبرنگار در ترکیه ۱/۲۲ درصد از آنان معادل سه هزار تن بیکار هستند. در این فهرست پس از خبرنگاران، قشر هنرمندان قرار دارند.

موسسه آمار دولتی ترکیه شمار هنرمندان دارای تحصیلات عالیه در این کشور را ۱۴۳ هزار نفر اعلام کرد که ۲۲ درصد از آن نزدیک به ۳۰ هزار نفر در پی پیدا کردن کار هستند.