به گزارش افکارنیوز، دحو ولد قابلیة، وزیر کشور الجزایر اخبار مبنی بر اینکه کشورش قاتل شکری بلعید، چهره برجسته اپوزیسیون تونس را به این کشور تحویل داده است، تکذیب و تاکید کرد که الجزایر رابطه‌ای با این مساله ندارد و شخصی را بازداشت نکرده است که بخواهد وی را به تونس تحویل دهد.

دحو ولد قابلیه اعلام کرد: با وجود مرزهای وسیعی که میان الجزایر، تونس و لیبی وجود دارد، هماهنگی‌های امنیتی محدودی میان این کشورها برقرار است و فعالیت‌هایی برای احداثیک پایگاه نظامی گسترده برای نظارت بر مرزهای مشترک الجزایر با لیبی در حال انجام است.

پیشتر منابع خبری گزارش دادند که دستگاههای امنیتی الجزایر اقدامات کمال القفقاضی، متهم به ترور شکری بلعید را از طریق ماهوارههای کار گذاشته شده در مرزها زیر نظر داشته و سپس وی را بازداشت کردهاند.