به گزارش افکارنیوز، وزیر دارایی اسرائیل گفت وزیر دارایی آینده مجبور خواهد شد برای کاهش شدید چند میلیاردی بودجه چاره ای بیاندیشد.

اسرائیل به اجرای سیاست های آمریکا پایبند است و این بار، این پایبندی در سطح اقتصادی است. تل آویو از بودجه اش می کاهد و به معافیتهای مالی پایان داده و در پی برقراری مالیاتهای جدید است. یوفال اشتاینتز وزیر دارایی اسرائیل گفت وزیر دارایی آینده مجبور خواهد شد برای کاهش شدید بودجه دولت فکری کند.

آخرین گزارش اشتاینتز به کمیسیون پارلمانی حاوی دعوت به کاهش هزینه های دولتی و تمرکز به سرمایه گذاری و رشد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. وزیر دارایی اسرائیل عملا گام ریاضت گسترده اقتصادی را آماده کرده است که بر اساس آن سی میلیارد شیکل از بودجه های دولتی کاسته خواهد شد.

بر اساس گام جدید مالی بر مالیاتها میزان یک درصد افزوده خواهد شد و معافیت مالیاتی از سبزیجات و میوه جات برداشته خواهد شد. همچنین مالیات بر املاک از پنج درصد به هشت درصد افزایش خواهد یافت و در مقابل دستمزدها نیز به میزان چهار میلیارد شیکل کاهش خواهد یافت. کودکان نیز از آثار کاهش بودجه در امان نمانده اند و سه میلیارد شیکل از اعتبارات مالی آنها کاسته خواهد شد و زنان شاغل نیز نمی توانند تا سن شصت و هفت سالگی بازنشسته شوند.

طرح مالي پيشنهادي نيز شامل کاهش ده ميليارد شيکل از بودجه وزارتخانه هاي دولتي در سال کنوني است و اين کاهش در سال آينده بيست ميليارد شيکل خواهد بود .کاهش بودجه اسرائيل ثمره ارتباطش با آمريکاست و وزارت دارايي در تل آويو پيش بيني کرده است فعاليتهاي اقتصادي با رکود بيشتري مواجه شود .