به گزارش افکارنیوز، قاضی نایف بن علی القفاری معاون دبیرکل هیئت عمومی و معاون رئیس اداره تحقیقات و مطالعات دادگاه عالی سعودی استعفای خود را به علت فساد محیط قضایی و وضعیت ناگوار قضایی عربستان تقدیم عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی کرد.

القفاری در نامه طولانی خود که چند نسخه از آن را از جمله برای سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد، مقرن بن عبدالعزیز معاون دوم و شورای عالی قضایی و عبدالعزیز آل الشیخ مفتی سعودی ارسال کرد، گفت: پرونده بازداشت شدگان طولانی شده است و نزدیک است که عربستان را ویران کند.

وی در این نامه به پرونده فساد که شهروندان سعودی از آن رنج می برند، به طور کامل پرداخته است.

این قاضی همچنین حمله شدیدی به محمد العیسی وزیر دادگستری سعودی کرد و وی را در نزد اکثر قضات به خاطر مدیریت ناکارآمد و رفتارش، فردی بسیار منفور دانست.

این قاضی با اشاره به افزایش نارضایتی مردم و رشد سریع پدیده رشوه و سایر پدیده های مشابه افزود: با توجه به وضعیت ناگوار قضایی و عملکرد ناامید کننده مسئولان ارشد دادگستری برآن شدم که از دستگاه قضایی کناره گیری کنم.