به گزارش افکارنیوز، مرکز مطالعات و تحقیقات اقتصادی فلسطین تاکید کرد سیاست های نژادپرستانه اسرائیل علیه فلسطینی ها در نوار غزه و کرانه باختری علت فقر و وابستگی فلسطینی ها به کمک های غذایی است.

عدنان ابوحسنه سخنگوی آژانس امداد واشتغال آوارگان فلسطینی گفت: هشتاد درصد ساکنان نوار غزه به کمک های آنروا یا دیگر سازمانهای بین المللی و خیریه وابسته هستند. تا زمانی که صادرات از نوار غزه از سر گرفته نشود، اقتصاد این منطقه رونق پیدا نخواهد کرد. من اطمینان دارم اگر اجازه صادرات از نوار غزه داده شود، این آمار به سرعت به یک سوم کاهش خواهد یافت.

محسن ابورمضان کارشناس فلسطيني گفت: اين آمارها نشان مي دهد فلسطيني ها با بحران اقتصادي، انساني و معيشتي روبرو هستند و عامل اصلي اين شرايط هم ادامه سياست هاي اشغالگران است. اسرائيل به محاصره نوار غزه ادامه مي دهد و با شهرک سازي و احداث ديوار حائل و ايجاد ايست هاي بازرسي مختلف، زندگي را براي فلسطيني ها دشوار کرده است. نرخ بيکاري در نوار غزه سي و سه درصد است.