به گزارش افکارنیوز، منابع نزدیک به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ عنوان کردند که سخنرانی امروز اردوغان در مجلس ملی ترکیه نیز لغو شده است.

این منابع گفتند که نخست وزیر ترکیه که به علت بیماری تا چند روز به استراحت نیاز خواهد داشت. خبرگزاری دوغان اشاره ای به نوع بیماری نخست وزیر ترکیه نکرده است.