به گزارش افکارنیوز، عصر امروز سه‌شنبه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان مصر در خیابان کورنیش النیل ازسر گرفته شد.

درگیری‌ها پس از آن شروع شد که به تعداد معترضان در خیابان افزوده شد و نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان به شلیک گاز اشک‌آور روی آوردند.

بر پایه این گزارش به دلیل شدت گاز اشک‌آور معترضان مجبور شدند به سمت میدان التحریر عقب‌نشینی کنند.

از سوی دیگر افسران و نیروهای امنیت مرکزی در العریش برای دومین روز متوالی به اعتصاب جزئی خود به نشانه همبستگی با برخی استان‌ها ادامه دادند.

یک منبع امنیتی گفت که اعتصاب جزئی در مرکز امنیت العریش حاکم است و برخی از افسران از رفتن به پایگاه‌های خدمات امنیتی در ایست‌ها و مکان‌های امنیتی خودداری کردند.

افسران و نیروهای امنیت مرکزی العریش روز پنجشنبه گذشته به نشانه همبستگی با همکاران خود در دیگر استانها در اعتراض به سیاستهای وزارت کشور و درخواست برکناری وزیر کشور، اعتصاب خود را آغاز کردند اما روز یکشنبه به اعتصاب خود پایان داده و دیروز بار دیگر اعتصاب خود را به صورت جزئی از سر گرفتند.