به گزارش افکارنیوز، پس از به پایان رسیدن اولین جلسه انجمن سری و رای‌گیری برای انتخاب پاپ جدید، دود سیاهی از دودکش کلیسای سیستین برخاست.

بنا بر این گزارش، این مسئله به معنای عدم انتخاب پاپ و شکست روند رای‌گیری است.

بنا بر این با عدم انتخاب پاپ جدید در روز اول، دور‌های بعدی رای‌گیری برای این منظور طی روز‌های آتی انجام خواهد شد.

۱۱۵ کاردینال از سراسر جهان، پس از انجام مراسم دعا در نمازخانه کلیسای سیستین حاضر شده و سوگند یاد کردند که اطلاعاتی درباره روند انتخاب پاپ را افشا نکنند. در غیر این صورت از سوی کلیسا تکفیر خواهند شد.

افراد دیگری که در این مراسم حضور دارند از جمله خدمتکاران، محافظان و آشپزها نیز سوگند یادکردند که روند انتخاب پاپ را افشا نکنند.

هیچ گزینه اصلی برای جانشین پاپ بندیکت شانزدهم مطرح نشده است.

پاپ بندیکت شانزدهم ماه گذشته میلادی، در سن ۸۵ سالگی از سمت خود استعفا داد.