رسانه هاي عرب زبان از بازداشت حسني مبارک و خانواده وي به هنگام فرار از شرم الشيخ به سمت عربستان خبر دادند.

به گزارش برنا، اخبار رسيده از مصر حاکي از آن است که يک مقام مسؤول شورايعالي نيروهاي مسلح اعلام کرد: حسني مبارک رئيس جمهور مخلوع مصر که قصد داشت به همراه خانواده خود روز سه شنبه به منطقه تبوک عربستان با هواپيماي ويژه پرواز کند، بازداشت شد.