به گزارش افکارنیوز، «خورخه ماریو برگوگلیو»، کاردینالی از سرزمین نقره(آرژانتین)، توانست دل ۱۱۴ کاردینال دیگر را بدست آورده و رهبری یک میلیارد و دویست میلیون کاتولیک جهان را بر عهده بگیرد.