به گزارش افکارنیوز، ویکتوریا نولاند تصریح کرد که آمریکا و هند بدون شک هدف مشترکی دارند و آن افغانستانی است که بتواند خود را تامین کند، به کامیابی برسد، آینده پایداری داشته باشد و بتواند همسایه خوبی برای هند و کشورهای اطرافش باشد.

وی همچنین از پشتیبانی مالی هند در افغانستان قدردانی کرد و گفت که دهلینو کمکهای اقتصادی به افغانستان ارائه میکند.