به گزارش افکارنیوز، حجم ناآرامی در نیویورک به حدی بود که پلیس ۴۵ تن از تظاهرکنندگان را بازداشت و اعلام کرد که یک افسر پلیس نیز به شدت مجروح شده است.
مأموران پلیس ضد شورش که کاملاً مجهز بودند در مسیر تظاهرکنندگان مانع ایجاد کرده و خواهر جوان مقتول را در حالی که سعی داشت از موانع ایجاد شده در خیابان عبور کند، دستگیر کردند.
پس از دستگیری خواهر مقتول به دست نیروهای پلیس، تظاهرکنندگان خشمگین به سوی مأموران و خودروهای آنان سنگ و بطری پرتاب کردند و با نیروها درگیر شدند.
به گفته اهالی بروکلین، نیروهای پلیس بدون داشتن مجوز، خانه های مردم منطقه را مورد بازرسی قرار دادند و به دنبال نوجوانانی بودند که از روی پشت بام به سوی مأموران بطری پرتاب می کرده اند.
مردم منطقه با بی اعتمادی به پلیس، افسران پلیس نیویورک را به اعمال تبعیض نژادی و هدف قرار دادن مغرضانه آمریکایی های آفریقایی تبار در جریان عملیات خود، متهم کرده اند.
پلیس نیویورک همواره به طور گسترده از جانب گروه های حقوق بشری داخلی آمریکا به خاطر رفتار خشونت آمیزش مورد انتقاد قرار داشته و دارد.
به رغم انتقادات فراوان از اعمال خشونت پلیس نیویورک، آمریکایی های آفریقایی تبار و اتباع آمریکای لاتین که ساکن نیویورک هستند همچنان از اهداف اصلی نیروهای پلیس محسوب می شوند.
مادر اين نوجوان گفته، پليس او را عمداً به قتل رسانده و خواستار محاكمه و مجازات عاملان اين قتل شده است.