به گزارش افکارنیوز، پیش از این قرار بود که بدن هوگوچاوز مومیایی شود و در موزه انقلاب پایتخت ونزوئلا، که در منطقه ای نظامی واقع است قرار گیرد، اما دیروز دولت ونزوئلا اعلام کرد که در نتیجه بررسی و مطالعات دقیق متخصصان روس و آلمانی مومیایی بر روی پیکر هوگو چاوز، برای مومیایی چاوز قدری دیر شده است و باید به این منظور زودتر اقدام می شد.

براین اساس رییس جمهور موقت ونزوئلا تصریح کرد که مومیایی کردن بدن چاوز منتفی شده است.
در مراسم رسمی تدفین چاوز در محل موزه ملی، خبرنگاران رسانه های حضور نداشتند اما مراسم به طور زنده از شبکه های تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد.

این شبکه ها تا زمانی به پخش زنده این مراسم ادامه دادند که تابوت چاوز برای مراسم تدفین در جایگاه مخصوص قرار گرفت و از این زمان پخش زنده مراسم قطع شد.

تصویری از تدفین چاوز پخش نشد اما در اخبار منتشر شده از سوی دولت ونزوئلا، اعلام شد که پیکر هوگو چاوز در موزه انقلاب آرام می گیرد.

نیلاس مادورو رییس جمهور موقت ونزوئلا که برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور از طرف چاوزی ها نامزد شده است، در این مراسم اعلام کرد که با قوت راه انقلاب بولیواری و حرکت ضدامپریالیستی هوگو چاوز در ونزوئلا ادامه خواهد یافت.