به گزارشافکارنیوز، این موشک ها به سمت دریای ژاپن شلیک شده اند. خبرگزاری کره جنوبی نوشت، موشک ها شلیک شده حدود ۱۲۰ کیلومتر برد دارند.

قبل از این کره شمالی تهدید کرده بود که به دلیل رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی دست به اقدامات عملی خواهد زد. کره شمالی رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را اعلام جنگ علیه خود تلقی کرده است.

منابع رسمی و یا نظامی کره شمالی تاکنون در مورد آزمایش موشکی اخیر واکنشی نشان نداده اند. کره شمالی از روز دوشنبه گذشته پیمان متارکه جنگ با کره جنوبی را به صورت یک طرفه لغو کرده است.