به گزارش افکار نیوز ، لحظاتی پیش شبکه خبری العالم از استعفای احمد شفیق نخست وزیر مصر خبر داد که در آخرین روزهای حضور حسنی مبارک در پست ریاست جمهوری به این سمت برگزیده شد.

" احمد شفیق " نخست وزیر دولت انتقالی که از بقایای رژیم دیکتاتوری " حسنی مبارک " بود، به دنبال فشارهاو مخالفت های گسترده مردمی از سمت خود کناره گیری کرد.

منابع مصری به خبرنگار العالم اعلام کردند که شورای عالی نظامی " احمد شرف " وزیر دادگستری مصر را مامور تشکیل دولت جدید است.

این منابع پیش بینی کردند که دولت شرف که تکنوکرات خواهد بود از " احمد ابوالغیط " برای پست وزارت امور خارجه استفاده نکند.

برکناری احمد شفیق یکی از خواسته های اساسی مردم مصر بویژه جوانان معترض بوده است زیرا آنها می گویند که این دولت را مبارک پیش از سرنگونی تعیین کرد ودر آن چهره های رژیم او حضور دارند.