به گزارش افکارنیوز، دانشگاه سیتی خواستار دریافت نسخه ای از متن خطبه های نماز جمعه برای بررسی محتوای آن قبل از اقامه نماز بود که این درخواست با مخالفت دانشجویان روبرو شد به همین سبب مقامات دانشگاه سالن محل برگزاری نماز جمعه را بستند. این تصمیم دانشجویان را به خشم آورد به گونه ای که مقامات دانشگاه را به اجرای قوانین نژادپرستانه متهم کردند.
عزه الزفتاوی خبرنگار این شبکه در لندن در گزارشی در این باره با اشاره به برگزاری نماز جمعه دانشجویان در فضای باز آن هم در سرمای لندن افزود: دانشجویان دانشگاه سیتی پس از بسته شدن درهای سالن محل برگزاری نماز جمعه چاره ای جز اقامه نماز جمعه در فضای باز نداشتند. دانشجویان مقامات دانشگاه را به رفتار غیرمنصفانه با خود متهم کردند.
یکی از دانشجویان مسلمان این دانشگاه گفت: به عنوان یک مسلمان احساس می کنم به من ظلم شده است و به همین سبب ناچاریم در این سرمای شدید در فضای باز نماز جمعه را اقامه کنیم زیرا اصرار داریم شعائر دینی خود را انجام دهیم.
در ادامه گزارش آمده است: مقامات دانشگاه پس از انتشار گزارشی تحقیقاتی که در آن ادعا شده بود در خطبه های سه سال پیش نماز جمعه در این دانشگاه افکاری افراطی ترویج شده است خواستار دریافت نسخه ای از متن خطبه ها پیش از اقامه نماز شد که این امر با مخالفت دانشجویان روبرو شد و آنرا به منزله نظارت بر خود دانستند و گفتند نباید به سبب اتفاقاتی که قبلا افتاده است مجازات شوند.
محمد عبدالمطلب سخنگوی اتحادیه دانشجویان مسلمان دانشگاه سیتی گفت: همه می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و دادن متن خطبه قبل از نماز این امکان را به دانشگاه می دهد تا محتوای آن را بر ما تحمیل کند. دانشگاه می خواهد از محل اقامه نماز برای اهداف دیگر استفاده کند.
در ادامه گزارش آمده است: دانشجویان برای درخواست از دانشگاه سیتی جهت انصراف از تصمیم خود گروهی تشکیل داده اند و تاکید می کنند هرگونه اقدامی علیه دانشجویان به سبب رنگ یا عقیده نقض قانون مساوات و برابری به شمار می رود.