به گزارش افکارنیوز، مانوئل والس گفته است اکثر کولیها در فرانسه هیچ تمایلی ندارند خود را با جامعه این کشور وفق دهند.

به گفته وی آنان از لحاظ فرهنگی قادر نیستند خود را با جامعه هماهنگ کنند و بسیاری از آنان در کنترل شبکه های گسترده گدایی یا روسپیگری قرار گرفته اند. در نتیجه شمار انگشت شماری از آنها می پذیرد با جامعه وفق داده شوند.

وی همچنین گفته است اولویت دولت تخلیه زمینهای متروکی است که این کولیها در آنها چادر می زنند. شمار کولیهای ساکن فرانسه بیست هزار نفر برآورد شده است و حدود چهارصد قطعه زمین بایر در اشغال این گروهها است.

وزیر کشور فرانسه ادامه داد حضور آنان مشکلات زیادی به ویژه برای افراد ساکن نزدیک به این زمین ها ایجاد کرده است. در سال دوهزار دوازده سیزده هزار کولی از خاک فرانسه اخراج شدند.

نشریه اکسپرس با بازتاب دادن نگرانی بسیاری از انجمنهای بشردوستانه این پرسش را مطرح کرده که آیا مانوئل والس در مسیر نیکلا سارکوزی پیش می رود؟ سارکوزی در سال ۲۰۱۰ در نطقی خواستار اخراج بیشتر کولیها و تخلیه سریع زمینهای اشغالی کولیها شده بود. با تخلیه سیصد زمین خشم اتحادیه اروپا برانگیخته شده بود.
نشریه اکسپرس بخش دیگری از اظهارات والس را یادآوری کرده که گفته است کولیها باید در رومانی بمانند یا به آن کشور باز گردند.

وزیر کشور فرانسه طرفدار اصل اخراج گسترده کولیها است.

انجمنهای بشردوستانه به ویژه انجمن حمایت از کولیها از این اظهارات به خشم آمده اند. انجمن حمایت از کولیها در نظر دارد از والس به علت تبعیض نژادی و ترغیب نفرت نژادی شکایت کند.