فارس: جاسوسان محلی در غزه که مزدور رژیم صهیونیستی میباشند نقش زیادی در شناسایی و ترور رهبران مقاومت دارند و به همین دلیل مورد تنفر مردم غزه هستند.

یکی از روش‌های رژیم صهیونیستی برای مقابله با جنبش‌های مقاومت در غزه به کارگیری جاسوسان محلی است.

این جاسوسان نقش زیادی در شناسایی و ترور رهبران مقاومت دارند و به همین دلیل مردم غزه تنفر زیادی از آنها دارند.

تا کنون ده‌ها جاسوس از سوی مردم و گروه‌های مقاومت در غزه دستگیر و اعدام شده‌اند.