به گزارش افکارنیوز، دویچه وله در گزارشی نوشت: اعتصاب صدها پرسنل امنیتی فرودگاههای دوسلدورف، کلن و بن آلمان در اعتراض به کاهش دستمزدها و طرح های ریاضت اقتصادی باعثلغو صدها پرواز شد.

بر اساس این گزارش در پی اعتصاب پرسنل امنیتی فرودگاههای اصلی " نورثرین - وست پهالیا " ۳۰۰ پرواز لغو شد.

همچنین در پی اعتصاب در فرودگاه بین المللی دوسلدورف که سومین فرودگاه آلمان است، ۲۲۸ پرواز لغو شد. اعتصاب در کلن و بن نیز باعثلغو ۷۸ پرواز شد.

بر اساس این گزارش درآمد پرسنل امنیتی آلمان هم اکنون ۸.۲۳ یورو در هر ساعت است و این نیروها با اعتصاب و برگزاری تظاهرات در تلاش برای افزایش میزان دستمزدها به ۲.۵۰ تا ۳.۶۴ یورو در هر ساعت هستند.