به گزارش افکارنیوز، این مرکز اشاره کرد که حدود ۴۰۰ اسیر در رده‌های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت بازداشت هستند که حکم‌های طولانی مدتی در حق آنها صادر شده است و این اسرا هم اکنون دوره محکومیت خود را در زندان‌های صهیونیستی مجدو، شارون و عوفر سپری می‌کنند و اداره زندان صهیونیستی آنها را به دور از دیگر اسرای بالغ در شرایطی سخت و ناگوار بازداشت کرده است.

سال ۲۰۱۳ نقطه عطف خطرناکی در جنایت‌ها و سرکوبگری‌های اداره زندا‌ن‌های صهیونیستی علیه کودکان و اسرای کم سن و سال بود، به گونه‌ای که از اوایل سال جاری۷۰۰ کودک و نوجوان فلسطینی که در تظاهرات‌های ضد سیاست‌های دشمن صهیونیستی مشارکت داشتند، به بازداشت نظامیان این رژیم درآمده‌اند.

هدف ارتش رژیم صهیونیستی از بازداشت کودکان فلسطینی ایجاد رعب و وحشت میان آنها و در نهایت دور کردن آنها از حلقه تحرکات مردمی خواهد بود.

یکی از وکلای مرکز حقوقی " عدالت " تشریح کرد که محرومیت کودکان اسیر از آموزش با تمامی قوانین قضایی صادره از دادگاه‌های صهیونیستی منافات دارد، علاوه بر اینکه با مساله تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های یونسکو در زمینه مبارزه با تبعیض آموزشی را نیز نقض می‌کند.

ریما ایوب خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی همواره سیاست تبعیض نژادی را علیه کودکان اسیر فلسطینی در پیش می‌گیرد، به گونه‌ای که تمامی این کودکان از آموزش محروم هستند، این در حالی است که کودکان صهیونیستی که به خاطر ارتکاب جرم در زندان‌های صهیونیستی تحت بازداشت هستند، از آموزش بهره‌مند هستند.

وی اشاره کرد که دشمن صهیونیستی باید تمامی حقوق و خدماتی را که قوانین بینالمللی متضمن آن هستند و بر آن تاکید دارند، برای کودکان اسیر فلسطینی فراهم کنند.