به گزارش افکارنیوز، روزنامه " زوددویچه سایتونگ " در تحلیلی نوشت: دقیقا دو سال است که اعتراضات در سوریه علیه نظام اسد آغاز شده است. حالا جامعه بین المللی در این باره با هم اختلاف نظر دارند که آیا تحویل سلاح به شورشیان برای پایان درگیریها ضروری است. البته در شرایط فعلی چنین اقدامی فوق العاده خطرناک است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که درگیریها در سوریه به زخم چرکینی تبدیل شده است که در آستانه وارد شدن به سومین سال خود خطر سرایت آن به سراسر منطقه وجود دارد. همسایگان سوریه از جمله عراقِ ناپایدار، لبنان و اردن و سرزمینهای اشغالی هم در معرض تهدید سرایت درگیریهای سوریه قرار دارند.

آینده این کشور بر سر دو راهی برابر بین دو بلای طاعون و وبا قرار گرفته است. اگر بشار اسد بتواند خود را استوار نگه دارد، وی بر یک قبرستان بزرگ حکومت خواهد کرد و اگر رژیم سوریه سقوط کند این کشور دچار دو دستگی شده و در هرج و مرج فرو خواهد رفت. در سوریه نیز مانند هر انقلاب دیگری افراط گراها بهترین شانس را برای پیشبرد اهداف خود خواهند داشت.

" زوددویچه " در ادامه نوشت: در چنین شرایطی ارسال سلاح برای شورشیان سوری بازی با آتش است. در افغانستان و لیبی چنین نتیجه ای را ما مشاهده کردیم.

چه کسی می تواند تضمین کند که سلاح هایی که برای شورشیان سوری ارسال می شود زمانی در دستان همان نیروهایی قرار نگیرد که فرانسه در مالی با این نیروها مبارزه می کند. با ارسال سلاح به شورشیان، این جنگ نه تنها منصفانه تر نمی شود بلکه دردناکتر هم می شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که در بین پناهندگان جنگی و آوارگان سوری بیش از صدها هزار پناهنده مسیحی هستند که به کشورهای خارجی فرار کرده اند، اما این فرار آنها مطمئنا نه از ترس اسد بلکه از ترس آینده ناامن بدون وی بوده است.