به گزارشافکارنیوز، تنها یک کشور اروپایی از درخواست انگلیس و فرانسه برای رفع تحریم های تسلیحاتی شورشیان سوری موافقت کرد.

در نشست دیروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار شد، " دیوید کامرون " و " فرانسوا اولاند " تلاش زیادی را برای رفع تحریم های تسلیحاتی شورشیان سوری انجام دادند اما در نهایت این تلاش آنها راه به جایی نبرد و فقط اسلوونی از این طرح حمایت کرد.

شدیدترین مخالفت با طرح تسلیح شورشیان سوری توسط " انجلا مرکل " صدراعظم آلمان انجام شد که معتقد بود تسلیح شورشیان سوری موجب گسترش جنگ در منطقه می شود.

مخالفت اتحادیه اروپا با تسلیح شورشیان سوری در حالی انجام شد که کامرون تهدید کرده بود انگلیس به تنهایی اقدام به ارسال سلاح به این گروه های تروریستی می کند.

این دومین شکست مشترک انگلیس و فرانسه برای رفع تحریم های تسلیحاتی شورشیان سوری در سال جاری میلادی محسوب می شود.

در نشسیت ماه فوریه نیز پاریس و لندن تلاش زیادی را در این راه انجام داده بودند اما مخالفت آلمان و شخص "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موجب شد تا ممنوعیت ارسال سلاح به شورشیان سوری به مدت سه ماه دیگر تمدید شود.