به گزارش افکارنیوز، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه که برای دیدار با مقامات کامرون به این کشور آفریقایی سفر کرده است گفت: عملیات نظامی در مالی ادامه خواهد یافت و این عملیات از ماه آوریل به سازمان ملل سپرده می شود و این سازمان فرماندهی تمامی نیروهای نظامی مستقر در مالی را تحویل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: فرانسه در این راه همراه سازمان ملل خواهد بود و از آوریل ماموریت نظامی در مالی به صلح‌بانان سازمان ملل سپرده می شود.

فابیوس پس از دیدار با رئیس جمهوری کامرون گفت: نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا موجود در مالی نیز تحت فرماندهی سازمان ملل به ماموریتشان ادامه می دهند.

فابیوس پیشتر نیز اعلام کرده بود که شورای امنیت در ماه آوریل قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد که براساس آن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مالی مستقر خواهند شد.

هم اکنون نزدیک به ۶۳۰۰ نیروی نظامی از کشورهای غرب آفریق و چاد در مالی مستقر هستند و در کنار نیروهای فرانسوی به مبارزه با تندروها در شمال این کشور مشغولند.

در صورت صدور قطعنامه شورای امنیت برای استقرار صلحبانان سازمان ملل در مالی، شمار نیروهای سازمان ملل در مالی تا ۱۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.