به گزارش افکارنیوز، پلیس اعلام کرد این قربانی به همراه همسرش در ایالت مادهیا پرادش، با دوچرخه در حال گردش بود که هفت تا هشت مرد به این زوج حمله کردند.

این افراد پس از تجاوز به این زن و سرقت اموال آنها فرار کردند.