گروه بین الملل: کاترین اشتون مذاکره کنندگان غربی را در مذاکره با ایران "مصمم و خلاق" عنوان کرد.

به گزارشافکارنیوز، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه، در گردهمایی انجمن صندوق مارشال آلمان که در بروکسل گفت که مذاکره کنندگانی غربی سطح جدیدی از اعتماد و ارتباط را با طرف ایرانی پایه ریزی کرده اند.

به گفته وی، بعضی از حرکات مقامات ایرانی را تشویق کرده است تا به " بحثواقعی " نسبت به نگرانی هایی در زمینه سلاح های هسته ای، متعهد شوند.

اشتون گفت: " در ابتدای امر هیچ بحثواقعی در این زمینه انجام نشد اما هم اکنون ما در جزییات نیز بحثکرده ایم و بحثهای جدی در سطح سیاسی و فنی با ایران داشته ایم. "

ایران که کار غنی سازی اورانیوم را در دو نیروگاه به انجام می رساند تاکید دارد که فعالیتش صلح آمیز است. اتحادیه اروپا و ایالت متحده آمریکا ایران را به علت فعالیت هسته ای ایران، تحریم های اقتصادی نظیر محدودیت واردات نفت از ایران را به منظور تحت فشار گذاشتن برنامه هسته ای ایران علیه این کشور اعمال کرده اند.