به گزارش افکار نیوز به نقل از آژانس "باختر"، رئیس اداره وزارت امور داخله با ابراز سپاس از کشور استرالیا و سازمان جهانی مهاجرت گفت: "راه اندازی سیستم جدید صدور پاسپورت و ویزه افغانستان که توسط کشور استرالیا و سازمان جهانی مهاجرت مورد حمایت قرار می گیرد ، یکی از دست اورد های مهم وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است".

وی افزود: "اغاز صدور پاسپورت های جدید به منظور ارایه خدمات هرچه بهتر، جهت فراهم سازی سهولت در مسافرت با معیارهای کشورهای پیشرفته، بخشی از برنامه های مهم وزارت امور داخله بوده كه به همکاری دوستان بین المللی، به ویژه کشور دوست استرالیا، و تلاش های پیگیر وزارت امور داخله تحقق یافته و ما امروز یک قدم بزرگ دیگر را بسوی معیاری نمودن برمی داریم".