گروه بین الملل؛

توسعه سریع آذربایجان پس از کسب استقلال خود، استقرار ثبات سیاسی، پشتیبانی نسبی مردم از دولت در این کشور و غیره، برخی گروه ها را وادار به انجام عملیات جاسوسی در آذربایجان می کند.
سایت «haqqın. az» گزارشی در مورد گروه هایی که قصد دارند اوضاع در آذربایجان را متشنج کنند، منتشر کرده است.

به گزارشافکار نیوز، دفتر موسسه دموکراسی ملی آمریکا در آذربایجان برای ایجاد درگیری در این کشور توسط شبکه اجتماعی فیس بوک ۲ میلیون دلار اختصاص داده است. موسسه مذکور در انقلابهای رنگین گرجستان، اوکراین و مولداوی نقش ویژه ای داشته است. اینک این سازمان تلاش می کند سناریوی خود را در آذربایجان نیز باجرا در آورد. یکی از تاکتیکهایی که از سوی این سازمان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، اجرای اقدامات علیه دولت از طریق شبکه های اجتماعی است. این سازمان با سرویسهای ویژه آمریکا ارتباط دارد. به این دلیل، سرویسهای ویژه آمریکا سعی در استفاده از این سازمان در راستای منافع خود دارند.

گفتنی است موسسه دموکراسی ملی آمریکا برای انجام پروژه های خود مبالغ کلانی صرف می کند.

تحت این شرایط، دولت آذربایجان باید فعالیت این سازمان ها را ممنوع کند، در غیر این صورت چنین سازمانهایی در راستای منافع خود از ادامه دخالتهایشان در امور داخلی آذربایجان خودداری نخواهند کرد.