به گزارشافکارنیوز، «نورالدین الخادمی» وزیر امور دینی تونس بر فتوای بحثبرانگیز مفتی وهابی محمد العریفی تحت عنوان «جهاد النکاح» حمله کرد. این واکنش او پس از اعلام خبری مبنی بر رفتن تعدادی از دختران جوان تونسی به سوریه در اجابت این فتوا صورت گرفت.

الخادمی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: فتواها باید مرجعیت علمی و کاملا مستندی داشته باشند. وی از مردم تونس خواست بیشتر مواظب جوانان خود باشند تا فریب اینگونه اکاذیب را نخورند.

رسانه های عربی و جهانی چندی قبل از ناپدید شدن یک دختر ۱۶ ساله ی تونسی خبر دادند که توسط «جبهة النصرة» ربوده شده و برای جهاد به سوریه فرستاده شده است.

یک مسلح تونسی به نام «ابواقصی» نیز فاش کرد: ۱۳ دختر جوان تونسی در سوریه برای «جهاد النکاح» با سرپرستی زنی به نام «ام جعفر» زندگی میکنند و این زن پیشینه ی خوبی ندارد.

العریفی؛ دو ماه پیش این فتوا را داده و گفته بود: بهترین جهاد برای زن بر علیه دولت سوریه همان جهاد النکاح است با این شرط که مجاهدان زن باید بین ۱۴ تا ۱۶ ساله و یا بیشتر و یا زنان مطلقه باشند و نقاب بپوشند و با این جهاد وارد بهشت می شوند. فریب دختران تونسی با فتوای کثیف مفتی سعودی
الخادمی در یک مصاحبه مطبوعاتی از مردم تونس خواست بیشتر مواظب جوانان خود باشند تا فریب فتواهای دروغین را نخورند.

«نورالدین الخادمی» وزیر امور دینی تونس بر فتوای بحثبرانگیز مفتی وهابی محمد العریفی تحت عنوان «جهاد النکاح» حمله کرد. این واکنش او پس از اعلام خبری مبنی بر رفتن تعدادی از دختران جوان تونسی به سوریه در اجابت این فتوا صورت گرفت.

الخادمی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: فتواها باید مرجعیت علمی و کاملا مستندی داشته باشند. وی از مردم تونس خواست بیشتر مواظب جوانان خود باشند تا فریب اینگونه اکاذیب را نخورند.

رسانه های عربی و جهانی چندی قبل از ناپدید شدن یک دختر ۱۶ ساله ی تونسی خبر دادند که توسط «جبهة النصرة» ربوده شده و برای جهاد به سوریه فرستاده شده است.

یک مسلح تونسی به نام «ابواقصی» نیز فاش کرد: ۱۳ دختر جوان تونسی در سوریه برای «جهاد النکاح» با سرپرستی زنی به نام «ام جعفر» زندگی میکنند و این زن پیشینه ی خوبی ندارد.

العریفی؛ دو ماه پیش این فتوا را داده و گفته بود: بهترین جهاد برای زن بر علیه دولت سوریه همان جهاد النکاح است با این شرط که مجاهدان زن باید بین ۱۴ تا ۱۶ ساله و یا بیشتر و یا زنان مطلقه باشند و نقاب بپوشند و با این جهاد وارد بهشت می شوند.