به گزارش افکارنیوز، بعد از چندین درگیری بین آوارگان سوری و نیروهای پلیس ترکیه در اردوگاهی نزدیک مرز دو کشور، آنکارا صدها آواره سوری را از خاک خود اخراج کرد.

آوارگان سوری روز گذشته در اعتراض به وضع نامناسب زندگی خود در اردوگاه‌های ترکیه نزدیک شهر اکچاکاله با نیروهای پلیس ترکیه درگیر شدند و اقدام به پرتاب سنگ به‌سوی نیروهای پلیس ترکیه کردند. پلیس ترکیه نیز در مقابل برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشک‌آور و آب‌جوش استفاده کرد.
یک مقام ترکیه با تأیید این خبر افزود، این افراد در درگیری‌های دیروز مشارکت داشتند. وی افزود، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از خاک ترکیه اخراج شده‌اند.

این در حالی است که یک مقام ترکیه‌ای دیگر در آنکارا خبر اخراج اتباع سوری را رد کرد و گفت: این مغایر قوانین ترکیه است. وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: هیچ‌کس از خاک ترکیه اخراج نشده است. وی تأکید کرد: حدود ۶۰ تبعه سوری به‌درخواست خود خاک ترکیه را ترک کردند.
در طول دو سال گذشته حدود یک میلیون سوری از کشور خود فرار کرده و در کشورهای دیگر پناهنده شدهاند. دستکم چهار میلیون آواره دیگر نیز در داخل سوریه وجود دارند.