به گزارش افکارنیوز، مهمان پرست تاکید کرد: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء جدایی ناپذیر سرزمین جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تکرار ادعاهای موهوم و بی اساس از سوی برخی مقامات کشورهای منطقه کمکی به حفظ و استمرار ثبات و امنیت در منطقه حساس خلیج فارس نخواهد کرد و نمی تواند تغییری در واقعیت های موجود ایجاد نماید.

وی خاطر نشان کرد: سران اتحادیه عرب بهتر است به جای تکرار اینگونه ادعاها، به مشکلات اساسی ملتهای عرب و راههای برونرفت از این مشکلات بیاندیشند.