به گزارش افکارنیوز، سیستم اطلاعاتی اسرائیل این بار از طریق اغفال مردم و ترغیب آنان برای ثبت مشخصات و اطلاعات خصوصی در فضای اینترنتی اقدام به سرقت اطلاعات و جاسوسی نموده است.

جدیدترین راه سیستم امنیتی اسرائیل برای سرقت اطلاعات خصوصی مردم این بار از طریق سایتی موسوم به " شین بت " رمزگشایی و فاش شد.

سیستم های امنیتی اسرائیل با پوششهایی چون مشاوره و دادن وعده های وسوسه انگیز در استخدام شرکت های بین المللی و همچنین وعده های مالی زیاد به کاربران اینترنتی سعی بر اغفال و ترغیب آنان به درج مشخصات و اطلاعات خصوصی و گاها مطرح نمودن مشکلات شخصی و صحبتهای پی در پی قصد استخراج اطلاعات مورد نیاز خود دارند.

این گزارش می افزاید: "کاربران اینترنتی با دیدن پیشنهای کلان مالی و وعده های وسوسه انگیز برای استخدام در شرکت های مطرح و بین المللی اطلاعات خود را درج .و خود را در معرض بهره برداری اطلاعاتی سیستم های جاسوسی اسراییل قرار می دهند.