به گزارشافکارنیوز، دیوارتاریخی در مرکز این شهر که به عنوان بنای فرهنگی مورد توجه توریستها بود به دلایل نامعلومی دیروز فروریخت و دوتن زیرآوار آن جان سپردند.

یکی از شاهدان عینی گفت: «همه چیز ناگهان مثل مناطق جنگی شد و مردم به سرعت از این محوطه فرار می کردند. من صدای بلند ریزش دیوار را شنیدم و بعد برای چند لحظه همه جا پر از گردوغبار شد.»

تحقیقات برای مشخص شدن دلیل وقوع حادثه از سوی پلیس شهر ملبورن آغاز شده است.