به گزارش افکارنیوز، هزاران نفر به خیابان‌های انگلستان ریختند تا نسبت به طرح موسوم به " مالیات اتاق خواب " که مزایای مسکن را برای خانه‌ها دارای اتاق خواب اضافی کاهش می‌دهد، اعتراض کنند.

در گلاسکو، در حدود ۲۵۰۰ نفر شامل اعضای اتحادیه‌های صنفی و اعضای گروه‌های ناتوانان جسمی در مرکز شهر گرد هم آمدند. در حدود ۱۰۰۰ نفر نیز در خیابان داونینگ و میدان ترافالگار راهپیمایی کردند. هزار نفر دیگر نیز در ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند، دست به تجمع زدند.

بر اساس قانون جدید که از ۱ آوریل ۲۰۱۳ اجراء خواهد شد، اصلاحات رفاهی به معنای کاهش درصد مشخصی از مزایای خانوارهای دارای اتاق‌خواب اضافی خواهد بود.

بدین ترتیب از مزایای مسکن خانوارهای دارای یک اتاق اضافی ۱۴ درصد و دو اتاق اضافی ۲۵ درصد کاسته خواهد شد. این امر بدین معنا است که خانوارهای مذکور هر هفته در حدود ۱۴ پوند را از دست خواهند داد. انتظار می‌رود مستأجرین مجمع مسکن هر هفته به طور میانگین ۱۶ پوند از دست بدهند.

بنا بر گزارش " فدراسیون ملی مسکن " این تمهیدات در حدود ۶۶۰ هزار نفر از مستأجرین اجتماعی – ۳۱ درصد از مشتریان مزایای مسکن در بخش اجتماعی – را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اما معترضین میگویند که این امر می تواند افراد ناتوان و زنان را نیز تحت تأثیر قرار داده و منجر به اخراج آنها از خانههایشان شود.