به گزارشافکارنیوز، دیوید رمز گفت: تا زمانی که ارتش آمریکا دست از اهانت به قرآن برندارد، آنها به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد و حاضرند جان خود را هم در این راه بگذارند.
وی افزود: این موضع نشانگر استقلال شخصی آنها است. آنها مصمم هستند تا زمانی که ارتش آمریکا به اهانت به قرآن ادامه می دهد، به اعتصاب خود ادامه بدهند.
رمز گفت، زندانیان هیچ اطمینانی به فرمانده جدید زندان ندارند و به ناظران کمیته بین المللی صلیب سرخ که از زندان بازدید کردند نیز اعتماد ندارند.
روز پنج شنبه گروهی از وکلای مدافع زندانیان معترض در گوانتانامو با تنظیم دادخواستی از مسئولان زندان به خاطر خودداری از ارائه آب آشامیدنی به معترضان انتقاد کردند و افزودند مسئولان زندان عمدا دمای زندان را پایین آورده اند.
کمبود آب آشامیدنی منجر به شیوع بیماری در میان زندانیان شده است. بسیاری از آنها از مشکلات کلیوی رنج می برند.
حدود یکصد زندانی گوانتانامو از فوریه در اعتراض به اهانت به قرآن توسط نگهبانان زندان در اعتصاب به سر می برند. آنها همچنین خواستار پایان بازداشت نامحدود خود هستند.
فعالان حقوق بشری می گویند برخی از زندانیان بین ۹ تا ۲۲ کیلوگرم وزن کم کرده اند. آنها همچنین مسئولان این زندان را به پنهان کاری متهم می کنند.
بیش از یکصد و شصت زندانی از اوایل قرن بیست و یکم تاکنون بدون تفهیم اتهام در گوانتانامو به سر می برند.