به گزارش افکارنیوز، فاطمه حاجی یکی از پزشکان بحرینی که پیش از این به ۵ سال زندان محکوم گشته ولی در ژوئن ۲۰۱۲ میلادی تبرئه شد در مصاحبه با راشا تودی به تشریح شکنجه‌های جسمی و روانی پرداخته که از سوی ماموران پلیس رژیم آل خلیفه در زمان بازداشت علیه وی اعمال شده‌اند.


به گفته او مأمورین آل‌خلیفه با هجوم به آپارتمان شخصی‌اش وی را دستگیر و بازداشت کردند. ۱۹ پزشک دیگر بحرینی نیز به همین منوال در خانه‌ها و بیمارستان‌های خود بازداشت شدند.


هیچ یک از پزشکان بازداشت شده بحرینی اجازه برقراری تماس با وکلای مدافع یا خانواده‌های خود را در زمان بازجویی نداشته و مجبور شده‌اند تا اعترافاتی ساختگی و جعلی را امضا کنند.


وی تصریح کرد: " این اعترافات در زیر شکنجه‌های شدید از پزشکان بازداشت شده گرفته شده است، منظور من شکنجه های روانی و جسمی است. به ما اجازه داده نشد که برای روزهای متوالی بخوابیم و روزهای زیادی ما را سرپا نگه داشتند. به ما غذا و مایعات داده نمی شد و به سختی اجازه رفتن به دستشویی را داشتیم. "


وی افزود، ماموران پلیس رژیم آل خلیفه به منظور مجبور کردن پزشک‌ها به اعتراف آنان را با میله‌های چوبی و لوله‌های توخالی ضرب و شتم کرده، با برق شکنجه داده، تحت آزار جنسی قرار داده‌، و نیز آنها را تهدید به مرگ و تجاوز جنسی کرده‌اند تا مجبور به امضای اعترافات شوند.


این پزشکان در اعترافات اجباری و ساختگی به این امر اذعان میکردند که در بیمارستانهای محل فعالیت اسلحه در اختیار داشته و تلاش زیادی برای سرنگونی رژیم آل خلیفه کردهاند.