گروه بین الملل:

به گفته میخالیس زاریس، وزیر دارایی قبرس، از حساب‌های بانکی بیش از یکصدهزار یورو در " بانک قبرس " در مرحله نخست ۵/۳۷ درصد کسر خواهد شد. اگر بانک قبرس برای دریافت کمک‌های مالی اروپا مجبور به پرداخت سهم بیشتری باشد، ۵/۲۲ درصد دیگر هم به رقم یادشده اضافه خواهد شد.

به گزارشافکار نیوز، حساب‌های تا ۱۰۰ هزار یورو موجودی دست‌نخورده باقی می‌مانند. کسی که به‌عنوان مثال ۲۰۰ هزار یورو به بانک قبرس سپرده است، در ازای یکصد هزار یوروی دوم فعلا ۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو از دست می‌دهد. اگر کار به مرحله دوم بکشد، ۲۲ هزار و ۵۰۰ یورو دیگر هم از حساب کسر خواهد شد. به کسانی که به این صورت بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند، سهام بانک واگذار می‌شود.

" بانک قبرس " بزرگ‌ترین بانک قبرس است. این مؤسسه مالی زیر فشار اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول – تأمین‌کنندگان کمک مالی ده میلیاردی به قبرس – باید " لایکی "، دومین بانک بزرگ قبرس را بخرد. بانک لایکی منحل خواهد شد. هزاران کارمند آن هم اخراج می‌شوند.

بانک قبرس و لایکی تحت تأثیر بحران مالی عملا ورشکسته هستند. کمک مالی در ازای اصلاح ساختارها بخش بانکی قبرس هیچ تناسبی با جمعیت و حجم کل اقتصاد این کشور ندارد. بسیاری از مؤسسات مالی این کشور به پولشویی متهم هستند.
سرمایه انباشته‌شده در بانک‌های این کشور که عموما متعلق به خارجیان هستند، از جمله در یونان سرمایه‌گذاری شدند. وقتی یونان در پی بحران مالی سقوط کرد، بانک‌های قبرسی هم تحت فشار قرار گرفتند. کمک‌کنندگان خارجی پرداخت پول به قبرس را منوط به اصلاح ساختار بانکی این کشور کرده‌اند.

قبرس همچنین باید بخشی از پشتوانه مالی لازم برای بهبود اقتصاد خود را خود تأمین کند. این مبلغ که حدود ۶ میلیارد یورو است، از جمله با برداشت از حساب‌های بانکی تأمین خواهد شد که بیش از یکصد هزار یورو موجودی دارند. دولت قبرس همچنین از بررسی برخی از اتهام‌های مالی مطرح‌شده در روزهای اخیر خبر داده است. برخی از رسانه‌ها مدعی شده‌اند که گروهی از سیاستمداران قبرس و بستگان یا شرکت‌های نزدیک به آنان در ۵ سال گذشته وام‌های دریافتی از بانک قبرس، بانک لایکی و بانک هِلِنیک را بازنپرداخته‌اند.

بانکهای قبرس از روز پنجشنبه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتهاند. مؤسسات مالی این کشور با تصمیم دولت و از بیم هجوم سپردهگذاران حدود دو هفته تعطیل بودند. دارندگان حساب در بانکهای قبرس در حال حاضر تنها میتوانند روزانه ۳۰۰ یورو از حساب خود برداشت کنند؛ بانک مرکزی این کشور نقل و انتقالهای مالی بالاتر از ۵ هزار یورو را نیز به صورت خودکار بررسی میکند. مسافران قبرسی هم تنها حق دارند هزار یورو از کشور خارج کنند.