به گزارش افکارنیوز، ده ها نفر روز جمعه در مقابل مرکز آزمایشگاهی هسته ای لیورمور در کالیفرنیا تجمع کرده بودند که با حمله نیروهای امنیتی این تجمع آرام برهم خورد.


معترضان تلاش داشتند، خیابان ورودی به این مرکز هسته ای را مسدود کنند.


به گفته شاهدان عینی دست کم ۴۰ نفر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.


پلیس مدعی شده است که این افراد نظم عمومی را بر هم زده بودند؛ اما سازمان دهندگان این تجمع می گویند آن ها بطور آرام و مسالمت آمیز مخالفت خود را با برنامه نظامی هسته ای آمریکا اعلام می کردند که مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.


در گذشته نیز مرکز آزمایشگاهی هسته ای لیورمور شاهد تجمع کنشگران صلح و مخالفان زرادخانه نظامی هسته ای آمریکا بوده است.