افکار نیوز: ‌

به گزارش شبکه تلویزیونی سوریه نیروهای ارتش سوریه با گروهی از تروریست ها در نزدیک میدان پارلمان در محله جوبر در ریف دمشق درگیر شدند که طی آن شماری از افراد این گروه از جمله علی الحربی و علی عید به هلاکت رسیدند.
از سوی دیگر یک انبار مهمات و تسلیحات تروریست ها نیز در مزارع دوما در ریف دمشق منهدم شد و شماری از تروریست ها نیز به هلاکت رسیدند که شماری از آنها شناسایی شده اند.
نیروهای ارتش سوریه همچنین دو تن از رهبران گروه های تروریستی را در عدرا در ریف دمشق به هلاکت رساندند.
یکی از مواضع تروریست ها نیز در منطقه العتیبه در ریف دمشق هدف حمله قرار گرفت و تعدادی از تروریست ها از جمله عامر دیاب به هلاکت رسید.