گروه بین الملل

: به گزارشافکارنیوزبه نقل از آروتزشوا، جان کری بعد از دیدار با شیمون پرز، رییس جمهور رژیم صهیونیستی بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل دوست اوباما، کابینه او و کنگره آمریکاست.

او در این دیدار برای خشنودی رفیق دیرینه خود گفت: " ما متوجه تهدید ایران هستیم، همانطور که اوباما بارها گفته است و او در مورد ایران بلوف نمی زند. او بسیار جدی است. ما همواره در کنار اسرائیل و بقیه جهان که خواهان عمل کردن ایران به تعهدات بین المللی هستند، در برابر این تهدید ها می ایستیم. "

او همچنان مانند رییس جمهور کشورش تکرار کرد که هیچ گزینه ای از روی میز برداشته نخواهد شد.

کری با تاکید بر این که ایالت متحده آمریکا به دنبال راه حل دیپلماتیک برنامه هسته ایران است گفت: "چشمان ما باز هستند و ما می فهمیم که زمان در حال گذر است."