شهروندان کویت شب گذشته همچون دیگر ملتهای عربی با برپایی تظاهراتی انجام اصلاحات ضروری و تغییر نخست وزیر کشورشان را خواستار شدند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهروندان کویت شب گذشته به تاسی از قیام ملت های عربی علیه رژیم حاکم در کشورشان تظاهرات برپا کردند.

معترضین در میدانی در مقابل دفاتر دولتی که آن را میدان التغییر نامیدند تحصن کرده بودند. حاضران با سر دادن شعارهایی اصلاحات در کشور و تغییر نخست وزیر را خواستار شدند. این افراد تاکید داشتند که نخست وزیر فعلی در اداره دولت ناتوان است.

تظاهرات کنندگان همچنین اعلام کردند که تا زمان استعفای شیخ ناصر محمد الصباح از سمت نخست وزیری به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

این تظاهرات به دعوت شماری از گروه ها و جریان های اسلامی، ملی و لیبرال کویت و تحت تدابیر شدید امنیتی بر پا شد.