اروپا - مارگارت هیلدا تاچر، بارونس تاچر،(۱۳ اکتبر ۱۹۲۵ – ۸ آوریل ۲۰۱۳) رهبر اسبق حزب محافظه‌کار بریتانیا و نخست وزیر اسبق این کشور بود. نمایش اسلاید وی در سال ۱۹۷۵ به رهبری این حزب برگزیده و چند سال بعد در ۱۹۷۹ با شعار بهبود اوضاع اقتصادی از سوی محافظه‌کاران نامزد شد و به نخست وزیری بریتانیای کبیر رسید و تا سال ۱۹۹۰ در هر دو سمت باقی ماند. تاچر تنها زنی در بریتانیا است که تاکنون دارای این دو پست به صورت همزمان بوده است.

روزهایی که بانو، آهنین بود
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۰

اروپا - مارگارت هیلدا تاچر ، بارونس تاچر ، (۱۳ اکتبر ۱۹۲۵ - ۸ آوریل ۲۰۱۳) رهبر اسبق حزب محافظهکار بریتانیا و نخست وزیر اسبق این کشور بود. نمایش اسلاید وی در سال ۱۹۷۵ به رهبری این حزب برگزیده و چند سال بعد در ۱۹۷۹ با شعار بهبود اوضاع اقتصادی از سوی محافظهکاران نامزد شد و به نخست وزیری بریتانیای کبیر رسید و تا سال ۱۹۹۰ در هر دو سمت باقی ماند. تاچر تنها زنی در بریتانیا است که تاکنون دارای این دو پست به صورت همزمان بوده است.

کد خبر: 209322