آمریکا و انگلیس در بیستم مارس ۲۰۰۳ م به عراق حمله کردند و پس از سه هفته از آغاز جنگ، ارتش و مقامات عالی رتبه عراق، یک باره دست از مقاومت کشیدند و با حرکتی از پیش تعیین شده، کشور را به اشغالگران سپردند و آن را به کام نابودی کشاندند.

به گزارش افکارنیوز، سه‌شنبه، نهم آوریل، مصادف بود با دهمین سالگرد سقوط رژیم دیکتاتوری صدام.

آمریکا و انگلیس در بیستم مارس ۲۰۰۳ م به عراق حمله کردند و پس از سه هفته از آغاز جنگ، ارتش و مقامات عالی رتبه عراق، یک باره دست از مقاومت کشیدند و با حرکتی از پیش تعیین شده، کشور را به اشغالگران سپردند و آن را به کام نابودی کشاندند.

تخریب زیرساخت‌ها‌ و کشتار مردم بی‌گناه آن و آواره شدن آنها، تنها بخشی از جنایات نیروهای آمریکایی در عراق بود.

این در حالی است که بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که اشغال عراق یک اقدام تصادفی یا قدرتنمایی صرف در منطقه نبوده است؛ بلکه این اشغالگری در چارچوب یک طرح جهانی صورت گرفت که آمریکا هدایت آن را با هماهنگی و همکاری انگلیس، اسپانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی برعهده داشت.

اندیشکده آمریکایی آتلانتیک در سالگرد سقوط صدام، تصاویری از جنگ عراق را به نقل از رسانههای مختلف انگلیسی زبان بر روی خروجی خود قرار داد که به خوبی گویای جنگ عراق و جنایات اشغالگران در این کشور است.

کد خبر: 209525